Badminton Vereniging Lemmer

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed


Contributie en lidmaatschap Badmintonvereniging Lemmer
Contributie per seizoen

Senior
€ 130,00

Aanmelding
Vul het inschrijfformulier (inclusief de machtiging) in en lever deze in bij de penningmeester. Het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen. Voor nieuwe leden wordt de contributie berekend vanaf de inschrijfdatum. De contributie wordt in 4 termijnen via automatische incasso geïnd in de  maanden oktober, december, februari en april. Deze wijze van betalen is verplicht.
afmelden
Als je afmelding vóór 15 juli wordt ontvangen, dan eindigt je lidmaatschap per 1 augustus van hetzelfde jaar. Bij latere opzegging geldt, dat het lidmaatschap en contributiebetaling in het volgende seizoen doorlopen. Per einde datum van je lidmaatschap wordt ook de automatische incasso door de vereniging opgezegd. Een brief of email kan gericht worden aan de penningmeester, het opzeggen van het lidmaatschap is pas geldig na een bevestigingsmail van de BVLemmer.


Seizoen
Het seizoen begint na de grote vakantie als de middelbare scholen weer zijn begonnen.
Maandagavond is beschikbaar tot en met 31 mei.
Woensdagmorgen is beschikbaar tot de grote schoolvakantie.
Donderdagavond is beschikbaar tot en met 30 april.
In de herfst- en voorjaarsvakantie is de zaal overdag niet beschikbaar ivm mogelijk onderhoud.
Verder wordt er 2 weken niet in de kerstvakantie gespeeld.
Hier kan worden afgeweken ivm bepalingen van de gemeente of o.a. een te lage opkomst.